Senin, 29 April 2013

Angin, Penyerbukan, Air dan Tanaman (Tumbuhan)

by ICHSAN KURNIAWAN,SP

Subhanallah.. Walhamdulillahi.. Wallahu Akbar...

Inilah literratur Al-Qur'an tentang proses ditumbuhkannya tanaman. Apabila kita cermati proses tersebut mulai dari pembawaan kabar gembira (termasuk benih tanaman yang penyerbukan dibantu oleh angin), kemudian diturunkan hujan dengan ragam kandunga  hara yang selanjutnya membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut petikan suraah tersebut.

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
(QS: Al-A'raf Ayat: 57)

1 komentar: